Vordingborg Biofuel forvandler halm
til grøn energi.

 

Fremtiden er grøn, og det er en uomgængelig opgave at producere bæredygtig energi og grønne brændstoffer til alle former for transport, dvs. skibsfart, flyindustri og til vejtransport. El-biler alene klarer ikke opgaven, og flydende brændstoffer er fortsat en nødvendighed for at nå i mål med den grønne omstilling.

Læs mere

Om Vordingborg Biofuel

Vordingborg Biofuel er grundlagt i marts 2020. Ledelsen af Vordingborg Biofuel er de primære drivkræfter bag projektet. Ledelsen besidder komplementære kompetencer og har stor viden indenfor de forskellige indsatsområder og forretningsområder der kræves for at etablere et stort projekt som dette. Ledelsen er samtidig de primære anpartshavere
i projektet.

Hvorfor Vordingborg kommune?

Der er en række rigtigt gode grunde til, at Vordingborg Biofuel ønsker at etablere sig i Vordingborg Kommune: Dels er der de logistiske fordele, fordi man let kan komme til Vordingborg med både landtransport og skib, og dels er det adgangen til den primære råvare til brug for produktionen: Halmen.

Produktion og miljø

Vordingborg Biofuel vil fremstille biometanol som grønt brændstof. Ved grønne brændstoffer forstås biobrændstoffer, som er udvundet af biomasse, som i dette tilfælde vil være afgrøderester som hvedehalm. Halmen bliver leveret af egnens kornproducenter og halmens næringsstoffer kan sendes retur i form af gødning efter omdannelse af halmen til biobrændstof.

Arbejdspladser

Det vurderes, at nationaløkonomien i løbet af anlægsfasen vil blive påvirket positivt med en effekt, der svarer til ca. 1.200 arbejdspladser årligt. Antallet af varige (eller bevarede) arbejdspladser i landbruget i området som påvirkes af anlægget vurderes til at være ca. 300 fuldtidsstillinger. Desuden skabes i alt ca. 25 permanente fuldtidsstillinger. Herudover vil der være en række afledte arbejdspladser indenfor fx. transport og service.

Udviklingsorienteret havn

Valget er faldet på Vordingborg Havn, fordi havnen har gjort sig positivt bemærket både nationalt og international. Vordingborg Havn har en stærk vision om grøn omstilling og udvikling af havnen, hvilket også har haft stor betydning for ønsket om at etablere Vordingborg Biofuel netop på Vordingborg Havn.

Fordele for Vordingborg Kommune

Fuldtidsstilinger årligt under anlægsperioden

Permanente fuldtidsstillinger på anlægget

Sådan fungerer biofermenteringsanlægget

Vordingborg Biofuel vil fremstille biometanol som grønt brændstof. Ved grønne brændstoffer forstås biobrændstoffer, som er udvundet af biomasse, som i dette tilfælde vil være afgrøderester som hvedehalm. Halmen bliver leveret af egnens kornproducenter, og halmens næringsstoffer kan sendes retur i form af gødning efter omdannelse af halmen til biobrændstof.

Her kan du se hvordan processen foregår.

Miljøgevinst ved dette biofermenteringsanlæg

CO2-neutralt
Vedvarende energi
Banebrydende teknologi

Seneste nyheder

Sydsjællændere vil bygge milliardstort biobrændselsanlæg

Sydsjællændere vil bygge milliardstort biobrændselsanlæg

Med en årlig produktion på 300.000 tons biometanol og e-metanol allerede fra 2024 kan Vordingborg Biofuel overhale de store aktører indenom. Hemmeligheden er ren halm. Vordingborg er for alvor i gang med at tegne konturen til at blive en ny, grøn energimetropol. Ikke...

Ny grøn biometanol fabrik i Vordingborg

Ny grøn biometanol fabrik i Vordingborg

Vordingborg Biofuel ApS lancerer nu planer om et grønt metanol anlæg der skal bygges på Vordingborg Havn. Anlægget skal producere op til 300.000 tons flydende grønt brændstof om året - brændstof der skal bruges til bl.a. skibsfart, fly og vejtransport. Anlægget bliver...

Læs mere om Vordingborg Biofuel

Læs mere om Vordingborg Biofuel

Vordingborg Biofuel vil fremstille flydende grønt brændstof i form af biometanol. Ved grønne brændstoffer forstås biobrændstoffer, som er udvundet af biomasse, som i dette tilfælde vil være afgrøderester som hvede­ halm. Læs mere på linket her:...

Minimal miljøpåvirkning

x
INGEN STØJ
INGEN LUGT
MINIMALE EMISSIONER

Tidsplan

Ultimo

2022

1. fase

Arbejdet omkring VVM-ansøgning, design samt ingeniørarbejde pågår.

Primo

2023

2. fase

Byggeriet af Biofermenteringsanlægget igangsættes og efterfølgende opstart af Metanolanlægget

Ultimo

2024

3. fase

Test og produktion igangsættes.

Vores samarbejdspartnere

Vordingborg Biofuel har en række vigtige og velre­nommerede samarbejdspartnere, der alle har solid erfaring og ekspertkompetencer inden for udvikling og produktion af biobrændstoffer.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.