Vordingborg Biofuel ApS lancerer nu planer om et grønt metanol anlæg der skal bygges på Vordingborg Havn. Anlægget skal producere op til 300.000 tons flydende grønt brændstof om året – brændstof der skal bruges til bl.a. skibsfart, fly og vejtransport. Anlægget bliver et af de største af sin art i verden.

Vordingborg Biofuel ApS vil i Vordingborg opføre et af verdens største biometanolanlæg der kan producere op til 200.000 tons biometanol årligt samt et power-to-X anlæg der kan producere yderligere 100.000 tons e-metanol om året. Som råvare til brug for fremstillingen af biometanol skal der udelukkende anvendes halm. Halmen omdannes gennem et biofermenteringsanlæg til biogas, der så konverteres til biometanol. Til hele processen bruges hovedsageligt grøn strøm. Overskudsvarme fra anlægget benyttes til anlæggets drift samt til fjernvarme, og den samlede CO2 belastning er meget begrænset og vil dermed levere et væsentligt bidrag til Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70%. Produktionen af ca. 200.000 tons biometanol og ca. 100.000 tons e-metanol vil medføre en forventet årlig CO2-reduktion på ca. 850.000 tons CO2, hvilket svarertil ca. 7% af den danske transportsektors årlige CO2-udledning.

Halm er en stor energiressource, hvori der er er et væsentligt uudnyttet potentiale. Der er store mængder overskudshalm i Danmark, i særdeleshed på Sydsjælland, hvor den skal hentes fra til anlægget i Vordingborg. Peter Stabell, direktør for Vordingborg Biofuel og partner i projektet uddyber: ”Halm er en oplagt råvare, da den, når den er forarbejdet, er en af de mest stabile råvarer der kan anvendes i et biofermenteringsanlæg og taget i betragtning, hvor store mængder der findes i lokalområdet, er der et stort uudnyttet potentiale for alle parter.” Den indsamlede halm forarbejdes til briketter, der anvendes i produktionen. Et restprodukt fra produktionen er flydende gødning, der efterfølgende kan anvendes af økologiske landmænd.

Anlægget bliver det første i en planlagt længere række af anlæg i Danmark og udlandet. Som teknisk partner til projektet er valgt Haldor Topsøe og Biofuel Technology, der hver især skal stå for leverancerne af hovedkomponenterne i anlægget. Som teknisk rådgiver i forbindelse med design og projektering af anlægget er valgt Rambøll.

”Vi ser meget frem til projektet og samarbejdet med Vordingborg Kommune i forbindelsen af opførelsen af anlægget”, siger Peter Stabell. ”Det er helt essentielt, at vi accelererer udviklingen af grønne brændstoffer og jeg er helt overbevist om, at vi kan blive en af de største producenter af biobrændstoffer til konkurrencedygtige priser, samt at dette anlæg kan bidrage til den grønne omstilling i en grad, der ikke er set før. Metanol produceret på vedvarende energikilder har mange anvendelsesmuligheder i transportsektoren, og kombineret med en høj CO2 fortrængning, vil vi kunne tilbyde et unikt produkt, der bidrager signifikant til Danmarks CO2-reduktionsmål.”

Vordingborg bliver centrum for grøn omstilling

Vordingborg Havn er valgt, da der generelt er gode betingelser for et projekt af denne størrelse. Der er god infrastruktur og havnen er af en størrelse, så den grønne metanol nemt kan afskibes med store tankskibe. Derudover er der store landbrugsområder og kornproducenter i lokalområdet, så transportafstanden af halm til anlægget vil være minimal. Endelig har Vordingborg Kommune og Vordingborg Havn en stærk grøn profil og vision om grøn omstilling samt udvikling af havnen, der gør det til et ideelt sted for placering af anlægget.

Grøn omstilling er afgørende for reduktionen af CO2 og for at nå de ambitiøse klimamål. Samtidigt er den grønne omstilling også en stærk driver, der kan skabe vækst og bosætning i områder udenfor de store byer og de traditionelle erhvervscentre. Her kommer Vordingborg Kommune til at spille en central rolle i den globale grønne omstilling og det job- og vækstboom, der venter forude.

”Vordingborg Biofuel sætter for alvor handling bag ambitionerne om, at Vordingborg Kommune skal være Danmarks kommende centrum for grøn omstilling med planen om at etablere en af verdens største biometanol fabrikker på Vordingborg Havn. Vi er i fuld gang med at udvikle Baltic Sea Offshore Hub på Klintholm Havn som centrum for vindenergi, og nu kommer Vordingborg Havn som centrum for grønne brændstoffer. Det er en gylden mulighed for at skabe et større antal lokale arbejdspladser, øge bosætningen og udvikle et bæredygtigt lokalsamfund i økonomisk fremgang,” siger Bolette Christensen, direktør, Vordingborg Erhverv.

Det er også et håb og en forventning fra Vordingborg Biofuel, at projektet kommer til at give et positivt aftryk på Vordingborg Kommune, idet der bl.a. skabes mange arbejdspladser. Anlægget samt tilhørende serviceerhverv forventes at generere ca. 25 fuldtidsstillinger når det er fuldt kørende, og derudover kommer halmen til anlægget fra lokale kornproducenter, hvilket også skaber mange arbejdspladser.

”Vordingborg Havn er beæret og stolt over, at en så innovativ virksomhed vælger havnen og kommunen til deres placering af anlægget. Vi glæder os til kunne bidrage til udviklingen af grønne brændstoffer og til at bidrage til nye og spændende arbejdspladser i vores kommune”, udtaler Poul A. Larsen på vegne af Havnebestyrelsen.

***

Vordingborg Biofuel påregner at indsende VVM ansøgning i løbet af sommeren 2021, og såfremt alle godkendelser opnås, forventes anlægget at stå færdigt ved udgangen af 2024. Anlægsinvesteringen forventes at blive ca. 2 mia. kr.

Yderligere oplysninger:

Vordingborg Biofuel ApS for  oplysninger omkring projektet:
Partner og direktør Peter Stabell
Tlf.: + 45 29 666 242
info@vordingborgbiofuel.dk
www.vordingborgbiofuel.dk
Vordingborg Havn for  oplysninger om placering af anlægget:
Havnedirektør Jan-Jaap Cramer
Tlf.: +45 24 76 41 93
jjcr@vordingborg.dk