PRESSEMEDDELELSE

Vordingborg Biofuel inviterer til informationsmøde

Efter mere end et års intensiv planlægning er Vordingborg Biofuel nu klar til at informere mere i detaljer om vores kommende bio-metanol produktionsanlæg på Vordingborg Havn.

”Vi inviterer derfor til informationsmøde om vores kommende etablering og byggeri af produktionsanlægget til grøn bio-metanol på Vordingborg Havn,” siger direktør Peter Stabell fra Vordingborg Biofuel

Mødet er åbent for alle og finder sted 24. marts klokken 19 i DGI Huset i Vordingborg.

”Vi er nu kommet så langt i projektet, at vi er klar til at præsentere det for offentligheden. Det ser jeg frem til og håber mange borgere i og omkring Vordingborg vil komme til vores informationsmøde, siger Peter Stabell, der er direktør for Vordingborg Biofuel.

På informationsmødet vil repræsentanter for Vordingborg Biofuel præsentere virksomheden, der skal producere CO2 neutral bio-metanol til skibe.

Det er Peter Stabell, Jesper Ørnskov og Torben Bonde der på mødet vil informere om hvordan halm fra landmænd på Sydsjælland bliver lavet om til grøn metanol, der skal bruges til at erstatte de fossile brændstoffer, som skibsfarten bruger i dag.

“Efterspørgslen på grønne bio-brændstoffer til transport er steget betydeligt på meget kort tid, og det gør vores milliardstore investering ekstra relevant. Der er brug for CO2 neutrale brændstoffer til skibe, og dem kan vi levere fra vores planlagte produktionsanlæg på Vordingborg Havn,” siger Peter Stabell.

Tidligere på ugen blev der indgået et bredt politisk forlig om den fremtidige Power-To-X udvikling i Danmark, og det understøtter klart de planer, som Vordingborg Biofuel har.

“Det er god aftale, hvor politikerne har fastlagt en ambitiøs vej frem, der skal gøre Danmark nettoeksportør af grøn energi i 2030. Vi er klar til det, og vi kan i den politiske aftale se at vores placering i Vordingborg er helt rigtig på grund af den gode adgang til grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen samt at de bliver billigere at få leveret strømmen,” siger Peter Stabell.

Spørg og vi svarer

Her er en række af de spørgsmål, der vil blive besvaret på informationsmødet:

  • Hvad bio-metanol er og hvad det skal bruges til
  • Hvordan vi vil producere bio-metanol
  • Hvor vi får råvaren – halm – fra
  • Hvor kommer den grønne strøm fra
  • Hvilke risici der er ved produktionen
  • Hvordan vi forventer at produktionsanlægget vil se ud
  • Hvor mange arbejdspladser vi forventer der bliver skabt
  • Hvornår vi forventer at være klar til at gå i gang

Fakta om Vordingborg Biofuel:

Placeres på Vordingborg Havn på sydsiden af Masnedø

Produktion af 200.000 tons bio metanol

Forventes klar til produktion i løbet af 2025

Investering på cirka 3 milliarder kroner

Fakta om metanol produktion:

Ingen støj

Ingen lugt

Ingen eksplosionsfare

Metanol er 99,9% ren alkohol

Det brænder meget stille uden røg

Yderligere oplysninger:

Direktør Peter Stabell, Vordingborg Biofuel

info@vordingborgbiofuel.dk

+4529666242

Læs mere om Vordingborg Biofuel her