FAQ

 

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål

Individual Therapy

Hvorfor skal anlægget ligge i Vordingborg?

Vordingborg har en masse fordele. Dels er det let at komme til Vordingborg med både landtransport og skib. Derudover er der store mængder overskudshalm i særdeleshed på Sydsjælland, der er den primære råvare til brug i produktionen.

Kan man bruge andet affald end halm til produktionen?

Ja, det kan man. Men den mest stabile produktion i biofermenteringsanlægget fås ved brug af forarbejdet halm.

Hvad er biometanol?

Metanol er en klar kemisk væske, der bl.a. bruges i mange hverdagsprodukter såsom plastik, maling, kosmetik. Derudover er der større og større interesse i at blande metanol med diesel, da metanol er billigt, tilgængeligt og rent.

Vil der være meget støj fra produktionsanlægget?

Nej, støjen vil være minimal, da hele anlægget vil være inde i bygninger.

Hvor mange arbejdspladser forventes det at anlægget genererer?

I løbet af anlægsfasen vil nationaløkonomien blive påvirket positivt med en effekt, der svarer til ca. 1.200 arbejdspladser årligt. Når anlægget er i drift vil der være ca. 25 fuldtidsstillinger på anlægget. Derudover vil der være tilknyttet ca. 300 fuldtidsstillinger i landbruget i området.

Couples & Group Therapy

Vil anlægget belaste miljøet?

I forbindelse med fremstillingen af biometanolen opsamles en mængde restgas og ventilationsluft, der afbrændes og bruges til drift af anlægget samt til fjernvarme til Vordingborg by. Men da det er rene gasser, er miljøbelastningen minimal.

Hvor meget er CO2-reduktionen?

CO2-reduktionen ved en årlig produktion af 300.000 tons biometanol vil være ca. 850.000 tons årligt.

Er der noget affald ifm. produktionen?

Nej, stort set ikke. Alt bliver genbrugt og genanvendt i produktionen og restproduktet fra produktionen består af en flydende gødning, som økologiske landmænd kan bruge på deres marker.

Hvordan laves metanol?

Klik på billedet for at se hele processen:

Kontakt os

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.