Hvad vil vi?

 

Læs mere om hvad vi ønsker med biofermenteringsanlægget

Hvad vil vi?

Fremtiden er grøn, og det er en uomgængelig opgave at producere grøn energi og grønne brændstoffer til alle former for transport dvs. skibsfart, flyindustri og til vejtransport. El-biler alene klarer ikke opgaven, og flydende brændstoffer er fortsat en nødvendighed for at nå i mål med den grønne omstilling.

Vordingborg Biofuel vil producere flydende brændstof (bio fuel), og vores mission er at etablere og drive den mest rentable og billigste bio fuel virksomhed og samtidigt være førende inden for Green Tech, for at sikre et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhus­ gasser (GHG).

Hvad er biometanol?

Metanol er en klar kemisk væske, der anvendes i mange hverdagsprodukter som plastik, malinger, kosmetik og brændstoffer. Metanol er den simpleste alkohol med kun ét kulstof- atom og brænder med en meget ren, usynlig flamme og uden røg. Derfor reduceres ikke alene CO2-udledningen, men også udledningen af partikler, NOx og lignende forureninger ved anvendelse af metanol som brændstof.

Sådan fungerer biofermenteringsanlægget

Vordingborg Biofuel vil fremstille biometanol som grønt brændstof. Ved grønne brændstoffer forstås biobrændstoffer, som er udvundet af biomasse, som i dette tilfælde vil være afgrøderester som hvedehalm. Halmen bliver leveret af egnens kornproducenter, og halmens næringsstoffer kan sendes retur i form af gødning efter omdannelse af halmen til biobrændstof.

Her kan du se hvordan processen foregår.

Hvorfor Vordingborg Kommune?

Der er en række rigtigt gode grunde til, at Vordingborg Biofuel ønsker at etablere sig i Vordingborg Kommune: Dels er der de logistiske fordele, fordi man let kan komme til Vordingborg med både landtransport og skib, og dels er det adgangen til den primære råvare til brug for produktionen: Halmen.

Produktion, placering og miljø

Vordingborg Biofuel vil fremstille biometanol som grønt brændstof. Ved grønne brændstoffer forstås biobrændstoffer, som er udvundet af biomasse, som i dette tilfælde vil være afgrøderester som hvedehalm. Halmen bliver leveret af egnens kornproducenter og halmens næringsstoffer kan sendes retur i form af gødning efter omdannelse af halmen til biobrændstof.

Økonomi og arbejdspladser

Det vurderes, at nationaløkonomien i løbet af anlægsfasen vil blive påvirket positivt med en effekt, der svarer til ca. 1.200 arbejdspladser årligt. Antallet af varige (eller bevarede) arbejdspladser i landbruget i området som påvirkes af anlægget vurderes til at være ca. 300 fuldtidsstillinger. Desuden skabes i alt ca. 25 permanente fuldtidsstillinger. Herudover vil der være en række afledte arbejdspladser indenfor fx. transport og service.

fuldtidsstillinger årligt under anlægsperioden

permanente fuldtidsstillinger

%

støj

%

lugt

Z

God infrastruktur og logistik

Z

Tæt på store landbrugsområder

Z

Nem adgang til kaj ved afskibning af biometanol

Udviklingsorienteret havn

Valget er faldet på Vordingborg Havn, fordi havnen har gjort sig positivt bemærket både nationalt og international. Vordingborg Havn har en stærk vision om grøn omstilling og udvikling af havnen, hvilket også har haft stor betydning for ønsket om at etablere Vordingborg Biofuel netop på Vordingborg Havn.