Test

 

Læs mere om hvad vi ønsker med biofermenteringsanlægget

Hvad vil vi?

Fremtiden er grøn, og det er en uomgængelig opgave at producere grøn energi og grønne brændstoffer til alle former for transport dvs. skibsfart, flyindustri og til vejtransport. El-biler alene klarer ikke opgaven, og flydende brændstoffer er fortsat en nødvendighed for at nå i mål med den grønne omstilling.

Vordingborg Biofuel vil producere flydende brændstof (bio fuel), og vores mission er at etablere og drive den mest rentable og billigste bio fuel virksomhed og samtidigt være førende inden for Green Tech, for at sikre et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af drivhus­ gasser (GHG).

Hvad er biometanol?

Metanol er en klar kemisk væske, der anvendes i mange hverdagsprodukter som plastik, malinger, kosmetik og brændstoffer. Metanol er den simpleste alkohol med kun ét kulstof- atom og brænder med en meget ren, usynlig flamme og uden røg. Derfor reduceres ikke alene CO2-udledningen, men også udledningen af partikler, NOx og lignende forureninger ved anvendelse af metanol som brændstof.